วัดพระใหญ่ อํานาจเจริญ

วัดพระใหญ่ อํานาจเจริญ  หรือที่เรียกกันว่า “พระใหญ่” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อันล้ำค่าประจำหมู่บ้านจังหวัดอำนาจเจริญ ประวัติความเป็นมาของพระมงคลมิ่งเมืองเกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2503 เจ้าอาวาสวัดมงคลมิ่งเมือง เจ้าอาวาสวัดมงคลมิ่งเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (เมื่อครั้งสร้างพระพุทธรูปอำนาจเจริญยังอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี) เขาต้องการสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ทำลายพระบรมสารีริกธาตุเพื่อรักษาพระบรมสารีริกธาตุ เช่น เศียรพระพุทธรูป ใบเสมาเก่า และวัตถุมงคลต่างๆ วางอยู่ใต้ฐานองค์พระ น้อมรำลึกถึงสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสสะ) ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกและเป็นสถานที่สักการะของชาวจังหวัดอำนาจเจริญ   วัดพระใหญ่ อํานาจเจริญ พระคู่บ้าน คู่เมือง วัดพระใหญ่ อํานาจเจริญ   ตั้งอยู่บริเวณพุทธอุทยาน ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ มีลักษณะทางพุทธศาสนาตามอิทธิพลของศิลปะอินเดียเหนือของแคว้นปาละ หน้าตักกว้าง 11 เมตร ความสูงจากพื้นถึงยอด 20 เมตร โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นผิวด้านนอกปูด้วยกระเบื้องโมเสกสีทอง เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 และแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 พิธีพุทธาภิเษกครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 […]